YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE İÇİN GENÇ FİKİRLER PLATFORMU FOTOĞRAF YARIŞMASI

Yayınlanma Tarihi: 27-05-2021

TEKNİK ŞARTNAME

Yarışma Konusu: YAŞAMIN İÇİNDEN ÇEVRE

FOTOĞRAF YARIŞMASI- KOORDİNATLAR

  • Yaşadığımız çevrenin temel bileşenleri olan hava, su, toprak ortamları
  • Bitkiler, hayvanlar (vahşi veya evcil, kanatlı veya kanatsız,  ), bakteriler
  • Nehirler, göller, denizler
  • Kirlenme, arınma, ekosistemler, mikro-sistemler, şehirler, kasabalar, köyler

Fotoğraf makinanızı veya cep telefonunuzu alın ve dışarıda bulunabildiğiniz saatlerde sizi etkileyen çevre için deklanşöre basın! Konum servislerini açarak fotoğraf çektiğiniz noktanın koordinatlarının kaydedilmesine izin verin! 

Katılım Koşulları:

Fotoğraf Yarışması; üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü kayıtlı öğrencilerinin katılımına açıktır.

Her katılımcı en fazla üç adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

Yarışma için gönderilen fotoğraflar sadece bu yarışma için üretilmiş olup daha önce başka hiçbir yerde sergilenmemiş özgün eserler olmalıdır.

Yarışmaya katılan katılımcılar, eserlerinin kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Yarışmacılar herhangi bir telif ücreti talep edemezler.

Eserler, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanlarından oluşturulmuş bir ‘seçici kurul’ tarafından değerlendirilecektir. Seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

Seçici kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan fotoğraflar yarışma dışı kalacaktır.

Fotoğrafların üzerinde isim, imza veya ayırıcı hiçbir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

Katılımcılar, Katılım Formu ile birlikte çektikleri fotoğrafları dijital formatta en geç 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 20:00’a kadar sks@deu.edu.tr e-posta adresine göndermelidir. E-Postadaki gecikmelerden Dokuz Eylül Üniversitesi sorumlu değildir.

Teknik Koşullar:

Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların çözünürlüğü 300 dpi olmalı, renk formatı TIFF olmalıdır.

Fotoğrafların Hakları:

1.Yarışmada katılan fotoğrafların, telif ve yayın hakları DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ’ ne ait olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ tarafından her türlü görsel/yazılı iletişimde kullanılabilecek ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ arşivine girecektir.

  1. Yarışmaya gönderilen tüm çalışmalar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ tarafından yarışma ile ilgili etkinliklerde, kurumsal web sayfasında, kurum yayın organları ile kataloglarda ve kuruma bağlı birimlerde sergileme amacıyla kullanılabilir. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ bu amaçla katılımcılara herhangi bir telif hakkı ödemeyecektir.
  2. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren fotoğrafların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.
  3. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, mevcut her tür koşul, tarih ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
  4. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

Sonuçlar. Dokuz Eylül Üniversitesi web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır. Ayrıca seçili logolar Çevre Günleri boyunca Sabancı Kültür Merkezi’nde sergilenecektir.

KATILIM FORMU