Sıfır Atık Yönetimi Eğitimi Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 24-09-2019

SIFIR ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ YAPILDI

Sıfır Atık Uygulaması kapsamında üniversite genelinden çok sayıda akademik ve idari personelin katımıyla gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerde, atık yönetimi konusunda bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen eğitim programı çerçevesinde Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörü Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp tarafından ‘Entegre Atık Yönetimi ve Entegre Çevre Bilgi Sistemi Kullanımı’, DEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Akıncı tarafından ise ‘Atıkların Geri Dönüşümü Uygulamaları” konulu sunumlar paylaşıldı.

ÇEVRE BÜTÜNDÜR

Eğitimde konuşan Duygu Özel Demiralp, çevrenin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak; atıkların azaltılması, tekrar kullanılması ve geri dönüştürülebilmesi için bunların geri kazanıma gönderilmesi ve yerinde ayrıştırılması gerektiği söyledi. Demiralp, DEÜ Tıp Fakültesinde tıbbı ve tehlikeli atık kapsamında yer alan maddelerin, çevre ile dost şekilde bertaraf edildiğini kaydetti. Demiralp, bu süreçte nötralizasyon ile minimalizasyon yöntemlerinin kullanıldığını; tekrar kullanım yöntemlerinin de kısa surede kullanıma alınacağını açıkladı.

KOMPOST GÜBRE OLARAK KULLANILIYOR

Etkinlikte konuşan Görkem Akıncı “Atık oluşumunun engellenmesi mümkün değilse en aza indirilmesi yeniden kullanılması hiçbiri olmuyorsa yerinde ayrıştırılması için ayrı toplanması esastır. AB’de düzenli depolama oranı yüzde 40 iken bu oran, ülkemizde yüzde 89’a ulaşmaktadır” dedi. Akıncı, evsel atık olarak özellikle yemekhane ve peyzaj düzenlemelerinden elde edilen organik atıkların, AR-GE çalışması sonucunda yeniden kullanımını sağlayan özel sistemlerle elde ettikleri kompostun ise gübre olarak kullanıldığını belirtti.