YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE İÇİN GENÇ FİKİRLER PLATFORMU LOGO YARIŞMASI

Yayınlanma Tarihi: 27-05-2021

TEKNİK ŞARTNAME

Yarışma Konusu: ÇEVRE GÜNLERİ LOGOSU

Her yıl gerçekleştirilen Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Günleri’nin logosunu siz gençlerin önermesini istiyoruz.

Katılım Koşulları:

Logo Yarışması; Yükseköğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü’ne kayıtlı öğrencilerinin katılımına açıktır.

Her katılımcı en fazla üç adet logoyla yarışmaya katılabilir.

Yarışma için gönderilen logolar sadece bu yarışma için üretilmiş olup daha önce başka hiçbir yerde sergilenmemiş özgün eserler olmalıdır.

Yarışmaya katılan katılımcılar, eserlerinin kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Yarışmacılar herhangi bir telif ücreti talep edemezler.

Eserler, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanlarından oluşturulmuş bir ‘seçici kurul’ tarafından değerlendirilecektir. Seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

Seçici kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan logolar yarışma dışı kalacaktır.

Logoların üzerinde isim, imza veya ayırıcı hiçbir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

Katılımcılar, Katılım Formu ile birlikte tasarladıkları logoları dijital formatta en geç 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 20:00’a kadar sks@deu.edu.tr e-posta adresine göndermelidir. E-Postadaki gecikmelerden Dokuz Eylül Üniversitesi sorumlu değildir.

Teknik Koşullar:

Yarışmaya gönderilecek logo tasarımları, A4 beyaz zemin üzerine uzun kenarı 10 cm.’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, A4 beyaz zeminin alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir.

Çalışmalar, Illustrator, Indesign vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak kaydedilmiş şekilde sks@deu.edu.tr adresine gönderilecektir.

Logoların Hakları:

  1. Yarışmaya katılan logoların telif ve yayın hakları DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ’ ne ait olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ tarafından her türlü görsel/yazılı iletişimde kullanılabilecek ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ arşivine girecektir.
  2. Yarışmaya gönderilen tüm çalışmalar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ tarafından yarışma ile ilgili etkinliklerde, kurumsal web sayfasında, kurum yayın organları ile kataloglarda ve kuruma bağlı birimlerde sergileme amacıyla kullanılabilir. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ bu amaçla katılımcılara herhangi bir telif hakkı ödemeyecektir.
  3. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren logolar özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.
  4. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, mevcut her tür koşul, tarih ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
  5. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

Sonuçlar. Dokuz Eylül Üniversitesi web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır. Ayrıca seçili logolar Çevre Günleri boyunca Sabancı Kültür Merkezi’nde sergilenecektir.

KATILIM FORMU